logo'r Cr
Cor Rhuthun
Cor Rhuthun
Rhai o uchafbwyntiau'r Cr yn 2020 ...

- Ymysg ein gweithgareddau eleni fydd Te yn y grug efo Al Lewis yn Theatr Clwyd; Dechrau Canu Dechrau Canmol yng Nghapel Tabernacl, Rhuthun; cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol; cyngherddau yng Ngherrigydrudion, Caerdydd a'r Wyddgrug.

Cr Rhuthun 2020
Gwefan gan Mari Wynne Jones